Şartname

JUNIOSHOW BEBEK VE ÇOCUK GİYİM

GENÇ TASARIMCILAR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ:

JUNIOSHOW BEBEK VE ÇOCUK GİYİM GENÇ TASARIMCILAR YARIŞMASI

 1. YARIŞMA HAKKINDA

“6. Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması” Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliği ile düzenlenmekte, bebek ve çocuk giyim gruplarınca desteklenmektedir.

 1. YARIŞMANIN AMACI
 • Bebek ve çocuk giyim alanında katma değeri yüksek tasarımların geliştirilmesine destek vermek,
 • Sektörün uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak,
 • Tasarımcıların ilgisini bu alana çekmek ve onları sektörle buluşturmak,
 • Bebek ve çocuk giyim sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Sektöre yenilikçi ürünler kazandırmak,
 • 2024 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşecek altyapıyı oluşturmaktır.
 1. YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI
 • T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak
 • 01.01.1994 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
 • Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerdeki;
  • Fakültelerin; tekstil ve giyim ile ilgili sanat-tasarım bölümlerinde halen öğrenimi devam eden lisans öğrencileri ya da lisans mezunları(*),
  • Meslek yüksekokullarının; tekstil ve giyim ile ilgili sanat-tasarım bölümlerinde halen öğrenimi devam eden önlisans öğrencileri ya da ön lisans mezunları(*),
  • Enstitülerin; tekstil ve giyim ile ilgili sanat-tasarım bölümlerinde halen öğrenimi devam eden yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik öğrencileri ya da yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik mezunları(*)
  • (*) Mezunlar için özel şart: Son on iki ay içinde mezun olmuş ve moda tasarım-tekstil alanında profesyonel meslek hayatına başlamamış olmak. Moda tasarım-tekstil alanında profesyonel meslek hayatına başlamış adayların yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir. Adayların evraklarını sisteme yükleyerek başvurusunu tamamladığı tarihte moda tasarım-tekstil alanında çalışmıyor olması gerekmektedir.
 • İş birliği kuruluşları tarafından daha önce düzenlenen yarışmalarda ilk 3 dereceye girmemiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Yurtdışı Tasarım Bursu almaya hak kazanmamış olmak. (Katılımcıların, yarışmanın final eleme tarihine kadar, diğer iş birliği kuruluşlar tarafından düzenlenen başka bir yarışmada ilk 3 dereceye girmesi durumunda, bu bilgiyi Yarışma Sekretaryasına bildirmek zorundadır.)
 • Yarışmaya özgün bir proje ile başvurmak. (Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa BTSO tarafından ödülü geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.)
 • BTSO personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, BTSO tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 1. YARIŞMANIN TEMASI

GERÇEK ÜSTÜ HAYAL ET, SORUMLU ÜRET

6. JunioShow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması’nın bu yılki teması olan “Gerçeküstü Hayal Et, Sorumlu Üret” genç tasarımcı adaylarını, çocuklar için mevcut gerçeğin ötesinde daha iyi bir dünyanın hayalini kurmaya davet ediyor.

Yapay zekanın ortaya çıkışı, gerçek ile yapay olan arasındaki sınırları bulanıklaştırarak; klasiklikten uzaklaşmış, sürprizlerle dolu, estetik ve entelektüel ilhama dayalı bir gerçeküstü anlatı yaratmayı mümkün kılıyor.

Umut, mutluluk ve heyecan gibi duyguların öne çıktığı bu başlıkta parlak renklerin, eğlenceli desenlerin ve sanatsal uygulamaların yer alması ön görülüyor.

Tüm bunlarla birlikte dünyanın sınırlı kaynaklarına dikkat çeken “Gerçeküstü Hayal Et, Sorumlu Üret” temasında, tasarımlarda sürdürülebilirlik temelli, sorumlu üretim

 1. YARIŞMA BAŞVURU VE ELEME AŞAMALARI
 1. Aşama: Başvuru Süreci

Yarışma başvuruları, yarışmanın web sitesi www.junioshowyarismasi.com adresindeki “Online Başvuru” bölümünden yapılacaktır. Başvuru sırasında aday tarafından verilen e-mail adresine rumuz gönderilecektir. Sistem tarafından verilen rumuz, hazırlanacak tüm paftaların sol üst köşesinde yer almalıdır.

Proje sahiplerinin başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri, sisteme PDF formatında taratarak yüklemeleri gerekmektedir.

Yarışma Başvurusu İçin Beklenen Belge ve Dokümanlar;

 1. Teknik Belgeler
 • Tasarım Yarışması Fotoğraflı & Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan EK1)
 • Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu le İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan EK2)
 • Fotoğraflı Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Öğrenci ise; Okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli öğrenci belgesi (E-devlet çıkışlı resmi öğrenci belgesi de kabul edilecektir)
 • Mezun ise; Diploması/mezun belgesi (E-devlet çıkışlı resmi diploma/mezun belgesi de kabul edilecektir) ve SGK A4 hizmet belgesi dökümü (E-devlet çıkışlı belge kabul edilecektir)
 • Teknik belgelerin toplam boyutu maksimum 5 MB olmalıdır.
 1. Hikâye Paftası

Yarışma teması ile ilişkili olarak yarışmacı tarafından seçilecek alt tema başlığının ve içeriğinin anlatıldığı bir kavramsal metni de içeren çocuk koleksiyonu için hazırlanan hikâye paftası beklenmektedir. Sistem tarafından verilen rumuz, paftası sol üst köşesinde yer almalı ve hiçbir şekilde kimlik bilgilerine yer verilmemelidir.

Hikâye paftası 50*70cm boyutlarında, bir sayfadan oluşmalıdır. Kavramsal metin kısa ve net olmalıdır.

Hikâye paftası çözünürlüğü 100 DPI olmalı ve büyüklüğü 50 MB’ı geçmemelidir.

Yarışmacıların, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmacılar, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

 1. Aşama: İlk Eğitim Süreci (Online)

Ön elemeyi geçen herkes ilk eğitim sürecine katılmaya hak kazanır. İlk eğitim sürecinde yarışmacılar aşağıdaki eğitimlere katılacaklardır.

 • Bebek-Çocuk Giyim Sektörü Söyleşisi
 • LC Waikiki Akademi İlk Eğitim Dönemi (Tüm eğitimler online gerçekleşecektir.)
 1. LC Waikiki Akademi Genel Bilgilendirme Eğitimi
  Programa kabul edilen herkese genel bilgilendirme yapılacaktır.
 2. SS 24 Çocuk Macro Trend Sunumu
  Yarışmacıların, SS 24 çocuk macro trend öngörüleri hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.
 3. Moda Trend Kavramları ve Kaynakları
  Yarışmacıların moda kavramı, tarihsel sürecindeki devinimi, moda tanımları ve trend kavramı hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.
 4. Yaratıcı Düşünme-Scamper Tekniği
  Yaratıcı düşünme tekniklerinden biri olan scamper tekniği ile iş akışlarında var olan süreçlerin, fikirlerin, nesneler üzerine yeniden düşünülerek iyileştirilmesi amaçlanmaktadır..
 5. Çocuk Giysi Bilgisi  
  Yarışmacıların, tasarım süreçleri ve koleksiyon hazırlama ve süreçteki paydaşlar hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

 1. Aşama: Birinci Eleme

Birinci eleme aşamasında mentörün koordinatörlüğünde jüri üyelerince, yarışmacının çocuk koleksiyonu  için web sitesine yüklediği hikâye paftası aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecektir.  Bu değerlendirme sonucu yarışmaya devam edecek 20 öğrenci belirlenir. Birinci eleme jürileri yarışma mentörü ve tasarımcılardan oluşacaktır.

Değerlendirme Kriterleri:

 • Temaya uygunlukları,
 • Seçilen alt tema başlığının özgünlüğü,
 • Kavramsal metnin niteliği,
 • Pafta üzerindeki anlatım ve sunum yeterlilikleri,
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri.
 1. Aşama: İkinci Eğitim Süreci

Birinci eleme sonucu belirlenen toplam 20 yarışmacı aşağıdaki süreçlere katılmaya hak kazanacaktır.

 • LC Waikiki Akademi İkinci Eğitim Dönemi (Tüm eğitimler online gerçekleşecektir.) 
 1. Temel Malzeme Bilgisi (Lif-Elyaf)

Yarışmacıların, elyaf türleri, sınıflandırılması, iplik oluşum aşamaları ve iplik özellikleri hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.

 1. Temel Malzeme Bilgisi (Kumaş)

Yarışmacıların, temel dokuma kumaşları hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

 1. CesurSun: Sunum Becerileri

Sunum analizi ve sunum tasarımı becerilerini geliştirmek, sahne performansını arttırmak amaçlanmaktadır.

 1. LCW Tasarım Süreçleri 

Yarışmacıların tasarım süreçleri, koleksiyon hazırlama ve süreçteki paydaşları hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 1. Sürdürülebilirlik-Ego Sistemden Eko Sisteme Geçiş

Yarışmacıların sürdürülebilirlik ve eko sisteme etkileri hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.

 • Yarışma Mentörü ile Online Bilgilendirme ToplantısıYarışma mentörü ile yarışma süreçleri ve proje paftası hazırlamaya dair online toplantı yapılacaktır.

 

 1. Aşama: Tasarım Süreci

Yarışmacıların, başvuru aşamasında sisteme yükledikleri çocuk ürünleri için hazırlanan hikaye paftasına ek olarak bebek ürünleri için tasarımlarını proje paftalarına ekleyeceklerdir.

 • Proje Paftası İçeriği

Yarışmacılar, 50*70cm boyutlarında, yatay olarak; 1 adet hikaye paftası, 2 adet teknik çizim ve 2 adet ürün paftası olmak üzere toplamda 5 adet pafta hazırlamalı ve tek bir pdf halinde proje paftası olarak sisteme yüklemelidir. Proje paftasının çözünürlüğü 100 DPI olmalı, ve büyüklüğü 50 MB’ı geçmemelidir.

 • Hikaye Paftası (1 sayfa):

Koleksiyona ait açıklama bilgilerinin bulunduğu maksimum 50 kelimeden oluşan bir metin ve koleksiyona ait esin kaynaklarının (görsel veya metin), malzeme, kumaş ve aksesuarlar için araştırma, kavramsal yaklaşım, koleksiyon ismi gibi bilgilerin yer aldığı 50*70cm boyutunda yatay olarak bir adet tema paftası (Mood Board) hazırlanmalıdır.

 • Teknik Çizim Paftası (2 Sayfa):

Koleksiyona ait giysilerin ön ve arka görünümlerini içeren illüstrasyon, ürünleri anlatan teknik çizim, tasarımda kullanılan kumaş veya kumaşlardan örnekler (taratılarak eklenebilir), kullanılacak malzeme ve aksesuarları vb. belirten örnekler ve gereken açıklamalar 50*70cm boyutunda yatay olarak hazırlanmış teknik çizim paftasında yer almalıdır.

 • Ürün Paftası (2 Sayfa):

Tasarımların bebek ve çocuk üzerine giydirilmiş şekilde farklı açılardan görsellerini içeren paftadır. Ürünlerin var ise, kullanım kolaylığı sağlayan işlevsel önerileri de 50*70 boyutundaki yatay olarak hazırlanmış ürün paftasında yer almalıdır.

 1. Aşama: İkinci Eleme

İkinci eleme aşamasında, BTSO’nun belirlediği yetkililer tarafından, yarışmacının yüklediği proje paftası aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve ikinci eleme sonucunda 10 yarışmacı belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri:

 • Tasarımcının yaratıcılık düzeyi,
 • Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği,
 • Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilir olması ve uygulanabilirliği,
 • Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu,
 • Ürün tasarımlarının katma değer yaratma ve pazar oluşturabilme düzeyleri,
 • Ürünün katma değerini artırıcı, teknik özelliklerini geliştirici ve fonksiyonel olma özelliği,
 • İhraç edilebilir ve günlük hayatta giyilebilir olma özelliği,
 • Ürün tasarımlarının koleksiyon oluşturabilme düzeyi.
 1. Aşama: Üçüncü Eğitim Süreci

İkinci eleme sonucu belirlenen toplam 10 yarışmacı aşağıdaki süreçlere katılmaya hak kazanacaktır.

– LC Waikiki Akademi Üçüncü Eğitim Dönemi (Tüm eğitimler online gerçekleşecektir.)

 1. Duygusal Dayanıklılık Workshop

Katılımcıların duygularının güdümündeki eğilimlerinin daha fazla farkına varmaları, öfke, korku ve üzüntü gibi negatif sarmallardan başarıyla çıkmaları, duygusal dayanıklılıklarını öz kaynakları ile artırabilmeleri için farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

 1. Dijital Gelecek ‘’Metaverse’’

Yarışmacıların, moda dünyasında kullanılan dijital yöntemler ve metaverse hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.

 1. CLO 3D Program Tanıtımı

Katılımcılar bu sunum aracılığı ile CLO 3D Programını tanıma ve model uygulama çalışması yapılırken izleme/gözlemleme fırsatı bulacaklardır.

 • Yarışma Mentörü İle Paftaları Tekrar Değerlendirme

10 finalistin paftaları yeniden gözden geçirilecek ve final eleme için paftalara son halleri verilecektir.

 1. Aşama: Online Final Eleme

Final eleme aşamasında, BTSO’nun belirlediği yetkililer tarafından, yarışmacının proje paftası, yarışmacının kendi sunumu eşliğinde aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecektir. Her bir yarışmacının sunum süresi 5 dakikadır. Final eleme jürisi, ödül almaya hak kazanacak ilk 5 finalist belirleyecektir.

Değerlendirme Kriterleri:

 • Tasarımcının yaratıcılık düzeyi,
 • Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği,
 • Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilir olması ve uygulanabilirliği,
 • Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu,
 • Ürün tasarımlarının katma değer yaratma ve pazar oluşturabilme düzeyleri,
 • Ürünün katma değerini artırıcı, teknik özelliklerini geliştirici ve fonksiyonel olma özelliği,
 • İhraç edilebilir ve günlük hayatta giyilebilir olma özelliği,
 • Ürün tasarımlarının koleksiyon oluşturabilme düzeyi.

 

 • YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Kazananların isimleri yarışma internet sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

 • ÖDÜLLER

6.JunioShow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak, ödüller eksiksiz evrak göndermiş proje sahiplerine 1 ay içinde verilecektir.

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, tasarımları ödül alsın ya da almasın yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

Eğitim Ödülleri:

 • Bebek-Çocuk Giyim Sektörüne Dair Online Söyleşi
 • LC Waikiki Akademi Eğitimleri
 • Yarışma Mentörü ile Pafta Hazırlama Eğitimi

İlk 3 Finalist Ödülleri

–       Nakit Ödüller:

 • Birincilik Ödülü: 45.000 TL,
 • İkincilik Ödülü: 30.000 TL,
 • Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL
 • Yurtdışı Tasarım Eğitimi Bursuna Başvurma İmkânı**

Jüri Özel Ödülü

 • Çizim Tableti

BTSO yukarıda belirtilen tüm ödüllerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

**Yurdışı Tasarım Eğitimi Bursu

 1. JunioShow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması’nda dereceye giren (ilk 3) yarışmacılar; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylaması halinde yurtdışı eğitim hakkı kazanır. Yurtdışı Tasarım Eğitimi Bursu; öğrenim bedelinin tamamı ile Bakanlıkça belirlenen aylık yaşam gideri desteğini kapsamaktadır. Söz konusu tebliğin ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur.

“5973 Sayılı Kararın 26’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurtdışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler, mevzuatta yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurtdışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben mevzuatta yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen iş birliği kuruluşuna başvururlar. İlgili iş birliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi mevzuatta yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 1 (bir) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.”

Ayrıca yurtdışı eğitim hakkı kazanan yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için, Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde talep edilen yabancı dil yeterlilik belgesinin, yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, BTSO tarafından belirlenecek konulara ilişkin ücretsiz olarak sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

 • YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Süreci | 5 Nisan-15 Mayıs 2024 (15:00)

İlk Eğitim Süreci | 27-31 Mayıs 2024

Birinci Eleme | 31 Mayıs-10 Haziran 2024 / 13.00

İkinci Eğitim Süreci : 8-12 Temmuz 2024

İkinci Eleme : 5-9 Ağustos 2024 / 13.00

Final Eğitim Süreci : 12-16 Ağustos 2024

Online Final Eleme : Eylül 2024

Ödül Töreni : Ocak 2025

BTSO yukarıda belirtilen tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

 

 • JÜRİ ÜYELERİ 

Jüri üyeleri, BTSO ve Yarışma Organizatörü işbirliğinde belirlenecek olup, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşacaktır. BTSO zorunlu hallerde jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

 • MENTÖR

Mentör, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini (yarışmacılardan soru alınması, jüri cevaplarının yayınlanması, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasında koordinasyonu sağlayan, tüm süreci kontrol eden vb.) sağlayarak, başvuruları teslim alan, düzenleyen, ön eleme sürecinde yer alan ve yarışmacıların final paftalarını teslim etme aşamasında öneri getirerek jüri değerlendirilmesine sunulmasını sağlayan danışmandır.

ADI SOYADI FİRMA/UNVAN
Sinem Budun Gülas Akademisyen/Moda Tasarım Bölümü
  1. GENEL AÇIKLAMALAR
 • Yarışmaya katılacak proje sahiplerinin 15 Mayıs 2024 tarihi saat 15:00’a kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak dijital ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 • BTSO gerekli olabilecek diğer tüm belge ve bilgileri isteyebilir.
 • Ödül kazanan proje sahibi talep edilen evrakları göndermez ise kazandığı ödüller verilmeyecektir.
 • Yarışmacılar sadece tek bir proje ile yarışmaya başvurabilirler.
 • Başvuru esnasında yüklenecek olan hikâye paftası ve ikinci eleme için yüklenecek olan proje paftasının üzerinde, rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır. (Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz bulunmalıdır. Örneğin; ABC123)
 • Yarışma başvuru dosyaları birinci eleme, ikinci eleme ve final eleme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımlarda özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa BTSO tarafından kazandığı ödüller geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödülleri geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımların özgün bir eser olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir, grup katılımı kabul edilmez.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacıların tasarımlarında özgün ve yenilikçi öneriler geliştirilmesi beklenmektedir. Jüri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.
 • Jüri üyeleri, BTSO ve Yarışma Organizatörü tarafından oluşturulacak olup, BTSO zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarına saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Mayıs 2024 saat 15:00’a kadardır. Ancak BTSO yarışma takviminde yer alan tüm tarihleri ve saatleri değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu tasarımın vb. daha önce başka bir yerde kullanılmamış olması, ticarileşmemiş olması, diğer kurum ve kuruluşları çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen tasarımın vb. Türk Patent ve Marka Kurumu’nca daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan tasarım vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da ticarileşmemiş olmalıdır. Jüri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan BTSO, Jüri ve Yarışma Sekretaryası sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmacının ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • Dereceye giren 5 tasarım BTSO arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar BTSO’nun söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
 • Herhangi bir yerde kullanılmış, yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Yarışmaya katılan tasarımların fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri alınır.
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile (EK1) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent ve Marka Kurumu, Hipodrom Cad. No:13 Yenimahalle 06560 Ankara adresine başvurabilirler.
 • Tasarım Yarışmasında yer alacak tasarımlar hakkında üçüncü şahıslar tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle BTSO/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Tasarım Yarışması’na başvuruda bulunmuş kişi tarafından münferiden üstlenilecektir. Bu konuda Tasarım Yarışması’nı düzenleyen BTSO/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve BTSO arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında BTSO, Ticaret Bakanlığı ve jüri ve yarışma sekretaryasından hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden BTSO, yarışmaya katılan tüm projeleri ücretsiz olarak; yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren tasarımların, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, BTSO’dan bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen BTSO üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, BTSO üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
 • Serbestçe belirlenen ve BTSO üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa BTSO üyesinin bundan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini isteme hakları saklıdır.
 • BTSO, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
 • Bu halde yarışmaya katılan, seçilen eserinin BTSO’ya süresiz ve bedelsiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili gerek maddi gerekse manevi bilumum haklar için BTSO’ya tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • BTSO yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, BTSO’yu temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı/bedel talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı BTSO’nun takdirindedir.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. BTSO şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde, web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanır ve yarışmaya katılanlar güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu olurlar.
 • İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklarda taraflar öncelikle, 6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde, ARABULUCUK alternatif uyuşmazlık yöntemine başvuracaklardır. İhtilafın arabuluculukla çözümlenememesi halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR 

BTSO gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.

BTSO, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

 

 Yarışma Sekretaryası  İletişim Bilgileri:

Yarışma Web Sitesi:

junioshowyarismasi.com

 

 

 

FOTOĞRAF

 1. EK1.TAAHHÜTNAME (BAŞVURU FORMU)

RUMUZ:……………………………………………………………………………………………

 

İMZA:……………………………………………………………………………………………….

 

BTSO tarafından ulusal düzeyde düzenlenen “6. JunioShow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar  Yarışması” şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve  yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, tasarımın daha önce ticarileşmediğini, fikri  ve sınai mülkiyet  haklarının tarafıma ait  olduğunu, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik BTSO tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine, PowerPoint sunumlarımın CD haline getirilmesine ve dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlar ile ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi, Ek2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğimi,  aksi  halin tespiti durumunda diskalifiye edilmeyi kabul edeceğimi bu belge ile beyan ediyorum.

Yarışmaya katılım sağlamak üzere göndermiş olduğum “………………………………………………” alt tema başlıklı proje şahsıma ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma aittir. Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma ait olduğunu bu belge ile kabul ederim.

KİŞİSEL BİLGİLER

 

ADI SOYADI:……………………………………………………………………………………..

DOĞUM TARİHİ VE YERİ:………………………………………………………………….

T.C. KİMLİK NO: ……………………………………………………………

KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE/BÖLÜM :………………………………………….

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE/BÖLÜM/YIL:………………………………………..

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ADRES :……………………………………………………………………………………………..

E-POSTA :……………………………………………………………………………………………..

TELEFON:……………………………………………………………………………………………..

GSM     :………………………………………………………………………………………………..

FAKS   :………………………………………………………………………………………………

 

BANKA BİLGİLERİ (Ödüle hak kazanılması halinde ödül tutarının yatırılması istenen banka bilgileri)

 

HESAP SAHİBİNİN ADI:…………………………………………………………………………………………………………………

             BANKA ADI:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

             ŞUBE ADI:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

             ŞUBE KODU:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

             HESAP NO:………………………………………………………………………………………………………………………………………

İMZA:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

TARİH :………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. EK2.6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME FORMU

 

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Adres: Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No: 2 16140 Nilüfer/BURSA

(2)1. Kişisel verilerin işlenme amacı, kapsamı ve süresi

6.Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması Şartnamesi ve başvuru formunuzda belirttiğiniz ve ödüle hak kazanmanız halinde talep edilebilecek diğer kişisel verileriniz, şartnamede açıklanan amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere; katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin sağlanması, yarışmanın ve ilgili fuarın tanıtılması amacıyla mevzuat gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki  ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve  uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi  şartıyla  işlenecektir.

BTSO veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

BTSO, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu şartnamenin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Bu kapsamda kişisel verilerim, BTSO’nun faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığı, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığı yurtiçi/yurtdışı firmalarla paylaşılabilir.

Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, BTSO kişisel verileri yalnızca işbu şartnamede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurabilir.

BTSO işbu Kişisel Verilerin Korunması’nda her zaman değişiklik yapabileceğini ve BTSO’nun yaptığı değişiklikler sitesi üzerinden bildirilebileceğini kabul ederim. Bu sebeple güncel versiyona ilgili internet sitesinden takip edeceğimi kabul ederim.

(2)2. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği

Katılımcının Kişisel verilerinin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi

 • BTSO Yönetim Kurulu üyeleri,
 • BTSO’nun 5. Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve şubeleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları,
 • BTSO Üst kuruluşları ve İdari birimlerle, diğer bağlı kuruluşlarla iş birliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri,
 • BTSO üyeleri.

Katılımcı, kişisel verilerinin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına açık rızasının olduğunu kabul etmektedir:

 • Kanun hükmü: Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu ve şartnamede belirtilen hususlarda kişisel bilgilerinin kanun gereği tutulması,
 • İletişimin sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi,
 • Hakkın tesisi, korunması, kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma konusu mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava zaman aşımı boyunca saklanması,
 • Meşru menfaat: Katılımcıya ödül verilmesi amacıyla veri işlenmesi.

(2)3. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebebi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıdır.

Veri sorumlusuna başvuru

Katılımcı, KVKK belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (btso@hs02.kep.tr), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusuna bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusuna iletebilir.

Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;

 1. İsim, soy isim ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca “T.C.”) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, K.K.T.C. vatandaşları için K.K.T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu. Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

İşbu bilgilendirme yazısı şartnamenin eki niteliğindedir. İşbu aydınlatılma yazısında belirtilen hak ve sorumluluklar veri sahibi kişi tarafından anlaşılmış olarak tamamen kendi rızasıyla şartnamede belirtilen kişisel verilerini verdiğini teyit etmek üzere kişisel veri sahibi katılımcı tarafından aşağıdaki imza ile onaylanmıştır.

Okudum, bilgi edindim ve verilerimin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işlenmesine, kullanılmasına, yayımlanmasına ve ilgili kişilerle paylaşılmasına muvafakatim vardır.

Adı Soyadı: ……………………………..

İmza: ………………………………..

Tarih: …………………………………