Başvuru İçin Gerekli Dosyalar

1. Teknik Belgeler

 • Tasarım Yarışması Fotoğraflı & Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan EK1)
 • Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu le İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan EK2)
 • Fotoğraflı Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Öğrenci ise; Okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli öğrenci belgesi (E-devlet çıkışlı resmi öğrenci belgesi de kabul edilecektir)
 • Mezun ise; Diploması/mezun belgesi (E-devlet çıkışlı resmi diploma/mezun belgesi de kabul edilecektir) ve SGK A4 hizmet belgesi dökümü (E-devlet çıkışlı belge kabul edilecektir)
 • Teknik belgelerin toplam boyutu maksimum 5 MB olmalıdır.

2. Hikâye Paftası

 • Yarışma teması ile ilişkili olarak yarışmacı tarafından seçilecek alt tema başlığının ve içeriğinin anlatıldığı bir kavramsal metni de içeren çocuk koleksiyonu için hazırlanan hikâye paftası beklenmektedir. Sistem tarafından verilen rumuz, paftanın sol üst köşesinde yer almalı ve hiçbir şekilde kimlik bilgilerine yer verilmemelidir.
 • Hikâye paftası 50*70cm boyutlarında, bir sayfadan oluşmalıdır. Kavramsal metin kısa ve net olmalıdır.
 • Hikâye paftası çözünürlüğü 100 DPI olmalı ve büyüklüğü 50 MB’ı geçmemelidir.
 • Yarışmacıların, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmacılar, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.