Ödüller

1) Nakdi Ödüller
Birincilik Ödülü         : 10.000 TL
İkincilik Ödülü           : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü      : 2.500 TL

2) Yurt Dışı Tasarım Bursu
Bebek ve Çocuk Giyimi Tasarım Yarışması’nda dereceye giren (ilk 3) yarışmacılar; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 2008/2 sayılı Tasarım Desteği hakkında, tebliğ kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylaması halinde yurtdışı eğitim hakkı kazanır. Söz konusu tebliğin ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur.

“2008/2 Sayılı Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler, mevzuatta yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben mevzuatta yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen iş birliği kuruluşuna başvururlar. İlgili iş birliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi mevzuatta yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.”

Ayrıca yurtdışı eğitim hakkı kazanan yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için, Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde talep edilen yabancı dil yeterlilik belgesinin, yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, BTSO tarafından belirlenecek konulara ilişkin ücretsiz olarak sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

3) Online İngilizce Eğitimi
Tüm kategorilerde birincilik ödülü sahibi olan yarışmacılara Online İngilizce Eğitim fırsatı tanınacaktır.

4)Staj İmkanı
Ayrıca talep edilmesi halinde kategorilerde dereceye giren yarışmacılara (ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine ait olmak üzere) Bursa’da bebek ve çocuk konfeksiyonu konusunda hizmet veren firmalarda staj hakkı tanınacaktır.