Başvuru İçin Gerekli Dosyalar

  • Yarışma başvuruları, dijital ortamda internet üzerinden yapılacaktır. Proje sahiplerinin başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri, sisteme PDF formatında taratarak yüklemeleri gerekmektedir.
  • Tasarım Yarışması Fotoğraflı & Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan EK1) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
  • Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan EK2) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
  • Okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli Öğrenci Belgesi (E-devlet çıkışlı resmi öğrenci belgesi de kabul edilecektir) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
  • Mezun ise diploması (Son 6 ay içinde mezun olmuş olması gerekmektedir)
  • Fotoğraflı Özgeçmiş (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
  • Proje Paftaları (Tema paftası, ürün anlatım paftası ve teknik çizim paftası) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)

PROJE PAFTALARI

TEMA PAFTASI:
Koleksiyona ait açıklama bilgilerinin bulunduğu maksimum 50 kelimeden oluşan bir metin ve koleksiyona ait esin kaynaklarının (görsel veya metin), malzeme, kumaş ve aksesuarlar için araştırma, kavramsal yaklaşım, koleksiyon ismi gibi bilgilerin yer aldığı 50*70 boyutunda bir adet tema paftası (Mood Board) tasarlamalıdırlar.

TEKNİK ÇİZİM PAFTASI:
Koleksiyona ait giysileri anlatan teknik çizim, tasarımda kullanılan kumaş veya kumaşlardan örnekler (taratılarak eklenebilir), kullanılacak malzeme ve aksesuarları vb. belirten örnekler ve gereken açıklamalar 50*70 boyutundaki teknik çizim paftasında yer almalıdır.

ÜRÜN PAFTASI:
Tasarımların bebek veya çocuk üzerine giydirilmiş şekilde görsellerini içeren paftadır. Ürünlerin var ise, kullanım kolaylığı sağlayan işlevsel önerileri de 50*70 boyutundaki ürün paftasında yer almalıdır.

Yarışmacılar 1 adet tema paftası, 2 adet teknik çizim ve 2 adet ürün paftası olmak üzere toplamda 5 adet pafta hazırlayarak yarışmaya katılabilirler.

Yüklenecek tüm paftalar, 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak hazırlanmalıdır. Başvuru aşamasında tüm paftaların tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru dosyası; PDF formatında hazırlanmalı, çözünürlüğü 100 DPI olmalı, 50 MB’ı geçmemeli ve yarışmanın internet sitesinde bulunan “online başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.

Her paftada koleksiyon ismi ile her paftanın sol üst köşesinde sadece sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır. Yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

Proje sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.