Dosyalarda Bulunması Gerekenler ve Teslimi

Yarışmanın ürün grupları ve teknik açıklamalar bölümünde yer alan bilgiler doğrultusunda hazırlanan A3 boyutunda en fazla 7 adet pafta olmalıdır.

Her üç kategori için de, yarışmacılar 1 adet tema paftası, 1 adet teknik çizim paftası ve en fazla beş adet ürün anlatım paftası (ürün paftası, tema paftası ve teknik pafta ile toplamda en fazla yedi adet pafta) tasarlayarak yarışmaya katılabilirler. Tercih edildiği takdirde paftalar, koleksiyonu içeren A5 boyutunda hazırlanacak mini bir katalogla da desteklenebilir.

TEMA PAFTASI:
Koleksiyona ait esin kaynaklarının (görsel veya metin), malzeme, kumaş ve aksesuarlar için araştırma, kavramsal yaklaşım, koleksiyon ismi gibi bilgilerin yer aldığı A3 boyutundaki bir tema paftası (Mood Board) tasarlamalıdırlar.

TEKNİK ÇİZİM PAFTASI:
Koleksiyona ait giysilerin ön ve arka görünümleri içeren illüstrasyon, ürünleri anlatan teknik çizim, tasarımda kullanılan kumaş veya kumaşlardan örnekler, kullanılacak malzeme ve aksesuarları vb. belirten örnekler ve gereken açıklamalar yer almalıdır.

ÜRÜN ANLATIM PAFTASI:
Tasarımların bebek veya çocuk üzerine giydirilmiş şekilde farklı açılardan görsellerini içeren paftadır. Ürünlerin var ise, kullanım kolaylığı sağlayan işlevsel önerileri de bu pafta üzerinde anlatılmalıdır.

Dosyada yer alan paftaların üzerinde yarışmacının ismi, imzası veya gerçek kimliğini ortaya koyacak bir ibare yer almamalıdır.

Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır. (Rumuz 3 harf ve 3 rakamdan oluşmalıdır. Rumuz 3 Harf ile başlayıp, 3 rakam ile bitecek şekilde oluşturulmalıdır. Örneğin; ABC123)

  • Fotoğraflı Başvuru Formu, İmzalı Taahhütname (Şartname ekinde yer alan),
  • Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise öğrenci belgesi,
  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Yarışmacılar, başvuru belgelerini, tema paftası, teknik çizim paftası ile birlikte en fazla 7 adet (2+5) olabilen A3 boyutundaki paftaları A3 boyutlarında bir zarf içerisinde teslim etmelidir. Gönderim sırasında kaybolan evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

Yarışmacılara ait dosyalar elden, posta veya kargo ile Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. Bimar Plaza No:38 Kat:4 Daire:14 Beşiktaş / İstanbul adresine teslim edilmelidir.